Virtuell mottagning med Vista Dialog

Vista Dialog AB är ett e-hälsoföretag som erbjuder kliniker på sjukhus ett helhetskoncept för distansvård. Bolaget bildades 2016 utifrån ett framgångsrikt Vinnova-projekt och är knutet till Uppsala Innovation Centre, UIC.

Affärsmodellen bygger på att Vista Dialog AB licensierar tjänsten till kunder.

Kärnan i verksamheten är den virtuella mottagningen Vista Dialog med funktioner för video, chatt och textmeddelanden samt ett tidbokningssystem. Vi erbjuder kunderna ett helhetskoncept och förutom den virtuella mottagningen ingår även utbildning i systemet, stöd i implementering, teknisk support samt kontinuerliga uppgraderingar i tjänsten vi licensierar.

Till skillnad från exempelvis digitala vårdcentraler fungerar Vista Dialog inte som en generell kanal för kontakt med sjukvården. Det som gör denna e-hälsotjänst unik är att den är skräddarsydd för och riktar sig till en specifik målgrupp - personer med kronisk sjukdom såsom diabetes. Denna målgrupp är intressant eftersom antalet personer med kronisk sjukdom är stort och mycket av den vård som dessa personer behöver inte kräver fysiska besök på en mottagning. Personer med kronisk sjukdom har regelbunden kontakt med vården varav en stor del består av t.ex. utbildning, utvärderingar av olika insatser samt stöd till egenvård.

Viktigt i vård vid bl a kronisk sjukdom är kontinuitet, flexibilitet och tillgänglighet till vården. Vista Dialog är utvecklad speciellt för att tillgodose just dessa behov. I Vista Dialog kan vårdtagare och vårdgivare enkelt nå varandra för frågor, support och behandlingsuppföljningar. Vårdtagare kan själv boka tider, skicka meddelanden och behöver inte befinna sig i sjukhusmiljö vid vårdbesöken. Samtidigt ökar inte belastningen för vårdgivaren eftersom ökad tillgänglighet skapar trygghet för målgruppen och leder sällan till "överutnyttjande" av just det skälet.
Tjänsten lämpar sig även för alla vårdkontakter där det finns behov av kontinuitet med samma vårdgivare.


Vista Dialog lanserades vintern 2017.